Supero'tkazuvchilar va TDS va qarshilik va sho'rlanish