Raqamli qoldiq xlor sensori

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D raqamli qoldiq xlor sensori

    Doimiy kuchlanish printsipi elektrod suvdagi qoldiq xlor yoki gipoxlorli kislotani o'lchash uchun ishlatiladi. Doimiy voltajni o'lchash usuli elektrodni o'lchash uchida barqaror potentsialni saqlab turishdir va har xil o'lchangan komponentlar ushbu potentsial ostida har xil oqim intensivligini hosil qiladi. Mikro tokni o'lchash tizimini yaratish uchun ikkita platina elektrod va mos yozuvlar elektrodidan iborat. O'lchash elektrodidan oqib o'tadigan suv namunasidagi qoldiq xlor yoki gipoxlorli kislota iste'mol qilinadi. Shuning uchun suv namunasi o'lchov paytida o'lchov elektrodidan doimiy ravishda oqishi kerak.